Kvalita recyklovaného materiálu: Ako pomáha zálohový systém?

Znečistenie oceánov plastmi, náklady na nakladanie s odpadom a povinné parametre separovaného zberu vedú k tomu, že čoraz viac vlád považuje trvalo udržateľné riadenie zdrojov za prioritu.
Jednou z otázok, o ktorých sa aktívne diskutuje, je koncept pridelenia hodnoty niektorým druhom odpadu, čo má motivovať verejnosť, aby ho zbierala na recykláciu.  Uvedený prístup je obzvlášť aktuálny pri položkách, ktoré ľudia najčastejšie voľne odhadzujú a nachádzajú sa v oceánoch. Hovoríme tu najmä o PET fľašiach. Systémy zálohovania nápojových obalov pripočítavajú záloh na fľašu alebo plechovku k cene za kúpený nápoj, ktorú predajca vyplatí, keď spotrebiteľ vráti obal na recykláciu. Už viacero štátov a územných celkov sa zaviazalo vylepšiť existujúce systémy zálohovania alebo zaviesť nové.

Kľúčový element: Požiadavky na recyklovaný obsah

Tlak na výrobcov nápojov (a vlastne na všetkých výrobcov v rámci FMCG), aby znížili environmentálnu stopu svojich obalov, rastie. Mnohí reagovali tým, že si stanovili ambiciózne ciele na používanie väčšieho množstva recyklovaného PET (rPET). Značky však zistili, že splniť tento sľub je náročné.

Ceny surovín pre výrobu PET

Vývoj jednotkových cien prvotných a druhotných surovín na výrobu PET fliaš v USA (v USD za hmotnostnú libru)


Legenda: ropa (modrá krivka); rPET (číre vločky) (ružová krivka); PET z ropných derivátov (chemicky čistený) (červená krivka);

primárny PET (zelená krivka); PET pelety v potravinárskej kvalite (oranžová krivka)

Tak napríklad v roku 2020 Coca-Cola uviedla, že využíva 9,7 % recyklovaného materiálu, pokiaľ ide o podiel z celkového celosvetového objemu plastových obalov podľa hmotnosti. PepsiCo využívala 4 % a Nestlé 2 %.

Časť problému spočíva v nákladoch. Nestálosť trhu niekedy spôsobuje, že rPET v potravinárskej kvalite stojí viac ako pôvodný (primárny či panenský) PET, čo znevýhodňuje udržateľný variant z hľadiska nákladov. Napríklad v januári 2018 bola cena potravinárskeho recyklovaného PET o 7 % nižšia ako primárneho PET, ale v polovici roku 2020 bola približne o 35 % vyššia (viď graf – oranžová a zelená čiara).


Vysoká cena a nedostatok materiálu

Ďalšou bariérou je, jednoducho, nedostatok kvalitného recyklovaného materiálu na výrobu nových nápojových obalov. Jon Woods, generálny riaditeľ spoločnosti Coca-Cola pre Veľkú Britániu, povedal:

„Jednou z kľúčových výziev, ktorým v súčasnosti toto odvetvie čelí, je, že v Spojenom kráľovstve nie je k dispozícii dostatok potravinárskych recyklovaných plastov na prechod na 100 % rPET v celej našej spoločnosti. Je potrebné vyrábať viac vysokokvalitných recyklovaných plastov, takže je dôležité, aby sme efektívne zbierali viac fliaš a zabránili tomu, aby skončili ako odpad.“

Zlá predvídateľnosť trhu a recyklačné kvóty

„Na to, aby bola ekonomicky životaschopná na nezávislej báze, si recyklácia plastov vyžaduje prostredie s vysokými cenami primárneho polyméru,“ uviedla výskumná firma S&P Global. Keď je recyklovaný plast drahší, výrobcovia sú pod tlakom, aby sa rozhodli pre lacnejšiu možnosť pôvodného PET. 

Zatiaľ čo niektorí väčší výrobcovia nápojov (najmä tí, ktorí prijali verejné záväzky týkajúce sa udržateľnosti) môžu pokračovať v nákupe rPET (až do určitého bodu), menšie značky s nižšou expozíciou voči verejnosti môžu rýchlo prejsť na primárny PET. A naozaj, to, že výrobcovia sa vrátili k primárnej surovine bolo viackrát zdokumentované, a to aj v takých spoločnostiach, ktoré sa zaviazali vyrábať fľaše s väčším podielom recyklovaného PET materiálu. Na to, aby bolo obehové hospodárstvo skutočne riadené, sú nevyhnutné dobre navrhnuté politické rámce a regulačné nástroje. 

Jasné prísľuby prinesú stabilizáciu trhu

Pri týchto úvahách treba zvážiť aj vplyvy na energetiku. Všetky spôsoby dekarbonizácie zdôrazňujú potrebu prejsť na nízkouhlíkové zdroje energie a znížiť dopyt po energiách. Vyšším využívaním recyklovaného materiálu by spoločnosť znížila spotrebu energie spojenú s ťažbou surovín a výrobou obalov od úplného počiatku.

Zároveň, zálohové systémy sú vybudované tak, aby ponúkali veľké množstvo čistého, vysokokvalitného materiálu, ktorý spĺňa uvedené požiadavky na recyklovaný obsah. Je to do značnej miery spôsobené nízkou mierou kontaminácie inými materiálmi, ktoré by mohli znečistiť materiálový tok a znížiť jeho kvalitu. 

Keďže väčšina zálohových systémov umožňuje ich správcom (financovaným výrobcami) využívať predaj vyzbieraného materiálu ako zdroj príjmov, stabilizovaná cena by podporila celkovú nákladovú efektívnosť systému.