TOMRA podlieha kybernetickému útoku


TOMRA sa stala terčom rozsiahleho kybernetického útoku, ktorý priamo ovplyvňuje niektoré dátové systémy našej spoločnosti. Príslušné orgány boli informované a boli zmobilizované všetky dostupné interné a externé zdroje na zvládnutie a neutralizáciu incidentu.

Útok bol odhalený ráno 16. júla 2023 (SEČ) a okamžite sme podnikli kroky na jeho zastavenie a zmiernenie následkov. Okamžite sme odpojili niektoré systémy, aby sme útok zvládli a spoločnosť TOMRA v súčasnosti posudzuje, či zákazníci a zamestnanci môžu mať zníženú stabilitu našich služieb. Naším hlavným cieľom je teraz uviesť všetky systémy do prevádzky čo najrýchlejšie.

TOMRA zostane transparentná voči všetkým zainteresovaným stranám a budeme pokračovať v poskytovaní aktualizácií.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte TOMRA Media Center: +44 (0)207 283 9915 alebo e-mailom na [email protected]