Zásady ochrany osobných údajov


Spoločnosť TOMRA si uvedomuje základný význam ochrany osobných údajov pre všetkých jednotlivcov a snaží sa zabezpečiť, aby všetky interakcie s našou spoločnosťou boli chránené a spracované spôsobom, ktorý spĺňa alebo presahuje všetky zákonné požiadavky.

Vaše súkromie berieme vážne a nikdy nepredávame žiadne údaje týkajúce sa používateľov našich systémov. Všetky zhromaždené osobné údaje sa používajú výlučne na zlepšenie vašich skúseností pri používaní našej webovej stránky a na ponuku relevantných informácií.

Pokiaľ ide o práva vás ako spotrebiteľa, chceme sa uistiť, že máte k dispozícii všetko, čo potrebujete na prijímanie informovaných rozhodnutí. Viac informácií o vašich právach nájdete tu.

Ak máte akékoľvek otázky, KONTAKTUJTE NÁS a spojte sa so zástupcom spoločnosti TOMRA pre ochranu osobných údajov.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI TOMRA

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vás informuje o našich postupoch ochrany osobných údajov a o možnostiach, ktoré môžete urobiť v súvislosti so spôsobom, akým zhromažďujeme a používame informácie o vás, vrátane informácií, ktoré môžu byť zhromaždené z vašej online činnosti. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky spoločnosti TOMRA, ako aj na webové stránky, domény, služby, aplikácie a produkty vo vlastníctve spoločnosti TOMRA.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na aplikácie, produkty, služby, webové lokality alebo funkcie sociálnych médií tretích strán, ktoré môžu byť prístupné prostredníctvom odkazov, ktoré poskytujeme na webových platformách pod našou kontrolou. Prístup k týmto odkazom spôsobí, že opustíte webové stránky kontrolované spoločnosťou TOMRA a môže viesť k zhromažďovaniu alebo zdieľaniu informácií o vás treťou stranou. Tieto webové lokality tretích strán ani ich postupy ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od našich, nekontrolujeme, neschvaľujeme ani o nich nerobíme žiadne vyhlásenia. Odporúčame vám, aby ste si pred povolením zhromažďovania a používania vašich osobných údajov prečítali zásady ochrany osobných údajov každej webovej lokality, s ktorou komunikujete.

V prípade nezrovnalostí medzi akýmikoľvek prekladmi anglickej verzie tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov má prednosť anglická verzia.

AKÉ ÚDAJE SA ZBIERAJÚ

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré vás osobne identifikujú alebo na základe ktorých by ste mohli byť priamo alebo nepriamo identifikovaní. Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať prostredníctvom vášho používania online platforiem spoločnosti TOMRA alebo počas rozhovorov alebo korešpondencie so zástupcami spoločnosti TOMRA.


Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, závisia od povahy vašej interakcie s nami alebo od služieb, ktoré využívate, ale môžu zahŕňať nasledujúce údaje:


 • Informácie, ktoré poskytujete priamo.

 • Kontaktné údaje: Môžeme zhromažďovať osobné a/alebo obchodné kontaktné údaje vrátane vášho mena, priezviska, poštovej adresy, telefónneho čísla, faxového čísla, e-mailovej adresy a iných podobných kontaktných údajov.

 • Platobné údaje: Zhromažďujeme údaje potrebné na spracovanie platieb a prevenciu podvodov vrátane čísel kreditných/debetných kariet, čísel bezpečnostných kódov a iných súvisiacich fakturačných údajov.

 • Údaje o účte: Zhromažďujeme údaje, ako napríklad spôsob, akým ste si zakúpili alebo zaregistrovali služby TOMRA, históriu transakcií, fakturácie a podpory, produkty a/alebo služby TOMRA, ktoré používate, a všetko ostatné, čo sa týka vytvoreného účtu.

 • Údaje o polohe: Geolokačné údaje môžeme zhromažďovať, keď povolíte služby založené na polohe alebo keď sa rozhodnete poskytnúť informácie týkajúce sa polohy.

 • Údaje o bezpečnostných povereniach: Zhromažďujeme ID používateľa, heslá, náznaky hesla a podobné bezpečnostné údaje potrebné na overenie a prístup k účtom TOMRA.

 • Demografické údaje: Môžeme zhromažďovať alebo získavať od tretích strán určité demografické údaje vrátane krajiny, pohlavia, veku, preferovaného jazyka, všeobecného vzdelania a zamestnania a všeobecných údajov o záujmoch o prácu.

 • Preferencie: Zhromažďujeme informácie o vašich preferenciách a záujmoch, ktoré sa týkajú našich produktov a služieb (keď nám ich oznámite alebo keď ich odvodíme z toho, čo o vás vieme) a o tom, ako od nás chcete dostávať oznámenia.

 • Údaje zo sociálnych médií: Môžeme poskytovať funkcie sociálnych médií, ktoré vám umožňujú zdieľať informácie so svojimi sociálnymi sieťami a komunikovať s nami na rôznych stránkach sociálnych médií. Používanie týchto funkcií môže viesť k zhromažďovaniu alebo zdieľaniu informácií o vás v závislosti od funkcie. Odporúčame vám, aby ste si preštudovali zásady ochrany osobných údajov a nastavenia na stránkach sociálnych médií, ktoré používate, a uistili sa, že rozumiete informáciám, ktoré môžu tieto stránky zhromažďovať, používať a zdieľať.

 • Iné jedinečné identifikačné informácie: Príklady ďalších jedinečných informácií, ktoré od vás môžeme zhromažďovať, zahŕňajú sériové čísla produktov, informácie, ktoré poskytujete pri osobnej, online alebo telefonickej či poštovej komunikácii so zástupcami spoločnosti, asistenčnými pracoviskami alebo inými kanálmi zákazníckej podpory, vaše odpovede na zákaznícke prieskumy alebo súťaže alebo ďalšie informácie, ktoré ste nám poskytli na uľahčenie poskytovania našich služieb a na odpovede na vaše otázky. Nie ste povinní zdieľať osobné údaje, ktoré požadujeme, avšak ak sa rozhodnete tieto informácie nezdieľať, v niektorých prípadoch vám nebudeme môcť poskytovať naše služby, určité špecializované funkcie alebo nebudeme môcť efektívne odpovedať na vaše prípadné otázky.

 • Automaticky zhromažďované informácie o vašom používaní služieb TOMRA.

 • Údaje o zariadení: Zhromažďujeme informácie o vašom počítači a/alebo prehliadači, ako sú operačný systém, región, jazyk, časové pásmo, číslo modelu, verzia prehliadača, výrobca počítača, port pripojenia, jedinečné identifikátory zariadenia, reklamné identifikátory a ďalšie technické informácie, ktoré sa líšia v závislosti od produktu.

 • Údaje o prehliadaní webových stránok: Zhromažďujeme informácie o vašich návštevách a vašich aktivitách na webových stránkach spoločnosti TOMRA, aplikáciách alebo webových stránkach "poháňaných" inou spoločnosťou v našom mene, vrátane obsahu (a akýchkoľvek reklám), ktorý si prezeráte a s ktorým interagujete, adresy webovej stránky, z ktorej ste prišli, a ďalšieho správania pri kliknutí. Niektoré z týchto informácií sa zhromažďujú pomocou nástrojov na automatické zhromažďovanie údajov, ako sú napríklad súbory cookie.

 • Anonymné alebo súhrnné údaje: Môžeme zhromažďovať anonymné odpovede na prieskumy alebo anonymné a súhrnné informácie o tom, ako sa používajú služby TOMRA.

 • Informácie zo zdrojov tretích strán: Údaje môžeme získavať aj zo zdrojov tretích strán, ktoré považujeme za dôveryhodné, a ktoré sú buď verejne dostupné, alebo dostupné na komerčnom základe. Takéto informácie môžu zahŕňať osobné údaje, ako je vaše meno, adresa, e-mailová adresa, preferencie, záujmy a určité demografické údaje. Osobné údaje sa môžu zhromažďovať napríklad vtedy, keď pristupujete k našim aplikáciám prostredníctvom prihlasovacích údajov sociálnych médií (napr. prihlásenie do našich aplikácií pomocou prihlasovacích údajov Facebooku alebo iných sociálnych médií). Základné údaje, ktoré dostaneme, môžu závisieť od nastavenia ochrany osobných údajov vášho konta v sociálnej sieti. Okrem toho, ak si zakúpite služby TOMRA od partnera TOMRA, môžeme od tohto partnera získať určité informácie o vašom nákupe. V prípade potreby môžeme dostávať informácie aj od agentúr na prevenciu podvodov alebo od agentúr poskytujúcich úverové informácie v súvislosti s určovaním úverov.

 • Neosobné údaje, ako napríklad súhrnné alebo deidentifikované demografické údaje/profily, dostávame aj zo zdrojov tretích strán, ako sú spoločnosti, ktoré sa špecializujú na poskytovanie podnikových údajov, analytických údajov a softvéru ako služby.

Aby sme zabezpečili presnosť údajov a ponúkli lepšie zákaznícke skúsenosti tým, že vám poskytneme lepšie prispôsobené služby, obsah, marketing a reklamy, môžeme prepojiť alebo skombinovať informácie, ktoré zhromažďujeme z rôznych vyššie uvedených zdrojov. Môžeme napríklad porovnať geografické informácie získané z komerčných zdrojov s adresou IP zhromaždenou našimi nástrojmi na automatické zhromažďovanie údajov, aby sme odvodili vašu všeobecnú geografickú oblasť. Informácie môžu byť prepojené aj prostredníctvom jedinečného identifikátora, ako je napríklad súbor cookie alebo číslo účtu.


AKO SA POUŽÍVAJÚ ZOZBIERANÉ ÚDAJE

Osobné údaje zhromažďujeme a používame na správu vášho vzťahu so spoločnosťou TOMRA a na lepšie služby prispôsobením vašich skúseností a interakcie s nami. Spoločnosť TOMRA bude spracúvať (zhromažďovať, uchovávať a používať) vami poskytnuté údaje spôsobom, ktorý je v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR). Budeme sa snažiť, aby vaše informácie boli presné a aktuálne a aby sme ich neuchovávali dlhšie, ako je nevyhnutné. Spoločnosť TOMRA je povinná uchovávať informácie v súlade so zákonom, napríklad informácie potrebné na účely dane z príjmov a auditu. To, ako dlho by sa mali určité druhy osobných údajov uchovávať, sa môže riadiť aj špecifickými požiadavkami a dohodnutými postupmi v obchodnom sektore. Osobné údaje sa môžu uchovávať aj dlhšie ako tieto obdobia v závislosti od individuálnych obchodných potrieb.

Príklady spôsobov, ako môžeme používať vaše údaje, zahŕňajú:


Skúsenosti zákazníkov

Poskytovanie bezproblémovej zákazníckej skúsenosti udržiavaním presných kontaktných a registračných údajov, poskytovanie komplexnej zákazníckej podpory, ponúkanie produktov, služieb a funkcií, ktoré vás môžu zaujímať. Vaše údaje používame aj na poskytovanie prispôsobených skúseností, personalizáciu obsahu, ktorý dostávate, a vytváranie odporúčaní na základe vášho používania služieb TOMRA.

Podpora transakcií
Pomoc pri realizácii transakcií a objednávok našich produktov alebo služieb, správa vášho účtu, spracovanie platieb, organizovanie zásielok a dodávok a uľahčenie opráv a vrátenia tovaru.

Podpora a zlepšovanie produktov
Zlepšovanie výkonu a prevádzky našich produktov, riešení, služieb a podpory vrátane záručnej podpory a včasných aktualizácií firmvéru a softvéru a upozornení na zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia alebo služby.

Administratívna komunikácia
Komunikácia s vami o službách spoločnosti TOMRA. Príklady administratívnej komunikácie môžu zahŕňať odpovede na vaše otázky alebo žiadosti, ukončenie servisu alebo komunikáciu súvisiace so zárukou, oznámenia o stiahnutí bezpečnostných produktov alebo príslušné podnikové aktualizácie súvisiace so zlúčením, akvizíciou alebo predajom.

Bezpečnosť
Udržiavanie integrity a bezpečnosti našich webových lokalít, produktov, funkcií a služieb a predchádzanie a odhaľovanie bezpečnostných hrozieb, podvodov alebo iných trestných alebo škodlivých činností, ktoré by mohli ohroziť vaše informácie. Keď s nami komunikujete, pred udelením prístupu k vašim osobným údajom podnikneme aj primerané kroky na overenie vašej totožnosti, napríklad vyžadovanie hesla a ID používateľa. Môžeme tiež udržiavať ďalšie bezpečnostné opatrenia, napríklad kamerový systém na ochranu našich fyzických lokalít.

Obchodné operácie
Vykonávanie bežných obchodných operácií vrátane náboru, overovania vašej totožnosti, rozhodovania o úveroch, ak požiadate o úver, vykonávania obchodného výskumu a analýz, podnikového výkazníctva a riadenia, školenia zamestnancov a zabezpečenia kvality (čo môže zahŕňať monitorovanie alebo nahrávanie hovorov na našu zákaznícku podporu) a informačných aktivít.


ZDIEĽANIE ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžeme v rámci obchodovania s vami poskytnúť poskytovateľom služieb, s ktorými má spoločnosť TOMRA uzatvorenú zmluvu, ak na to existuje legitímny dôvod, avšak len v prípade, že sme získali váš súhlas alebo ak sme na to inak právne zaviazaní. Všetky tretie strany, ktorým môžeme poskytnúť vaše údaje, sú povinné uchovávať vaše údaje bezpečne a používať ich len na plnenie služby, ktorú vám poskytujú v našom mene. Keď už vaše údaje nebudú potrebovať na plnenie tejto služby, zlikvidujú ich v súlade s postupmi spoločnosti TOMRA.

VÝBER VAŠICH PREFERENCIÍ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte možnosť prihlásiť sa na odber našich oznámení týkajúcich sa konkrétnych služieb spoločnosti TOMRA. Môžete si tiež vybrať, či chcete dostávať všeobecné oznámenia od spoločnosti TOMRA, a môžete si vybrať spôsob doručovania týchto oznámení - napr. prostredníctvom pošty, e-mailu, telefónu, faxu, mobilného zariadenia alebo online.

Svoju voľbu týkajúcu sa zasielania predplatného alebo všeobecnej komunikácie môžete vykonať alebo zmeniť na mieste zberu údajov alebo pomocou iných metód, ktoré sú opísané v nasledujúcich častiach. Tieto možnosti sa nevzťahujú na komunikáciu primárne určenú na správu dokončovania objednávok, zmlúv, podpory, bezpečnostných upozornení na produkty alebo iných administratívnych a transakčných oznámení, pri ktorých primárny účel tejto komunikácie nemá propagačný charakter.

Predplatiteľská komunikácia

Predplatiteľská komunikácia zahŕňa e-mailové bulletiny, oznámenia o zverejnení informácií o spoločnosti atď. ktoré si môžete výslovne vyžiadať alebo s ktorých zasielaním ste súhlasili.

Po tom, ako si vyžiadate takúto komunikáciu, môžete jej prijímanie odmietnuť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Vyberte odkaz "Opt out" alebo "Unsubscribe" v e-mailovej správe alebo postupujte podľa pokynov uvedených v každej e-mailovej správe o predplatnom.
 • Ak sa chcete zaregistrovať na odber našich noviniek, musíte zaškrtnúť voliteľné prihlasovacie políčko, ktoré je súčasťou správy o spracovaní údajov v kontaktnom alebo prihlasovacom formulári.
 • Kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov. Nezabudnite uviesť svoje meno, kontaktné údaje a konkrétne relevantné informácie o odberoch alebo marketingu spoločnosti TOMRA, ktoré si už neželáte dostávať.


Integrácia videí

Na našej webovej lokalite ponúkame videá, ktoré sú integrované z jednej z dvoch externých platforiem pre videá tretích strán: TwentyThree a YouTube. Na video platforme TwentyThree sa neukladajú žiadne osobné údaje, pokiaľ sa výslovne neprihlásite na službu upozorňovania tejto platformy. Všetky videá, ktoré sú umiestnené na YouTube, sú integrované do "rozšíreného režimu ochrany údajov", t. j. ak videá neprehrávate, nesmú sa o vás ako používateľovi YouTube prenášať žiadne údaje. Až keď videá prehrávate, prenášajú sa údaje týkajúce sa vášho prehrávania videa. Na tento prenos údajov nemáme žiadny vplyv.

Ak ste pri kliknutí na video YouTube, ktoré je integrované na našej webovej stránke, prihlásení do služby Google, údaje o vašej relácii môžu byť priamo spojené s vaším účtom. Ak si neželáte, aby YouTube priradil vaše údaje k vášmu profilu, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. YouTube ukladá vaše údaje ako používateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo dizajnu svojich webových stránok podľa potrieb. Takéto vyhodnocovanie sa uskutočňuje najmä (aj v prípade neprihlásených používateľov) na poskytovanie reklamy založenej na potrebách a s cieľom informovať ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej lokalite. Máte právo zrušiť vytvorenie týchto používateľských profilov, avšak na uplatnenie tohto práva musíte kontaktovať YouTube.

Viac informácií o účele a rozsahu zhromažďovania a spracovania údajov spoločnosťou YouTube nájdete v jej vyhlásení o ochrane údajov. Tam nájdete aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach konfigurácie na ochranu svojho súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje aj v USA a zaviazala sa dodržiavať Štít na ochranu súkromia medzi EÚ a USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Integrácia služby Mapy Google

Na tejto webovej lokalite používame službu Mapy Google. To nám umožňuje zobrazovať interaktívne mapy priamo na webovej stránke a umožniť vám pohodlné používanie funkcie mapy.

Keď navštívite webovú lokalitu, spoločnosť Google dostane informáciu, že ste vyvolali príslušnú podstránku našej webovej lokality. Ak ste prihlásení do služby Google, vaše údaje sú priamo spojené s vaším účtom. Ak si neželáte, aby spoločnosť Google priradila vaše údaje k vášmu profilu, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje ako používateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo návrhu svojich webových stránok podľa potrieb. Takéto vyhodnocovanie sa uskutočňuje najmä (aj v prípade neprihlásených používateľov) na poskytovanie reklamy založenej na potrebách a s cieľom informovať ostatných používateľov v sociálnej sieti o vašich aktivitách. Máte právo zrušiť vytvorenie týchto používateľských profilov, avšak na uplatnenie tohto práva musíte kontaktovať spoločnosť Google.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania a spracovania údajov poskytovateľom zásuvného modulu nájdete v jeho vyhlásení o ochrane údajov. Tam nájdete aj ďalšie informácie o svojich právach v tejto súvislosti a možnostiach konfigurácie na ochranu svojho súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje aj v USA a zaviazala sa dodržiavať Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V každom okamihu, keď máme k dispozícii alebo spracúvame vaše osobné údaje, máte vy, dotknutá osoba, nasledujúce práva:

 • Právo na prístup a preskúmanie: máte právo vedieť, ako sa vaše osobné údaje používajú, a požiadať o kópiu informácií, ktoré o vás máme, v prístupnom formáte.

 • Právo na opravu: máte právo na opravu údajov, ktoré o vás uchovávame, a ktoré sú nepresné alebo neúplné.

 • Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie): za určitých okolností môžete požiadať, aby sme údaje, ktoré o vás máme, vymazali z našich záznamov.

 • Právo na obmedzenie spracúvania: ak sa uplatňujú určité podmienky, máte právo na obmedzenie spracúvania.

 • Právo na prenosnosť: máte právo na prenos údajov, ktoré o vás máme, do inej organizácie.

 • Právo namietať: máte právo namietať proti určitým typom spracovania, ako je priamy marketing alebo predaj/zdieľanie vašich údajov.

 • Právo namietať proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania: máte tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania.

 • Právo na súdne preskúmanie: v prípade, že spoločnosť TOMRA zamietne vašu žiadosť v rámci práva na prístup, poskytneme vám dôvod, prečo. Máte právo podať sťažnosť, ako je uvedené nižšie. Všetky vyššie uvedené žiadosti budú postúpené ďalej v prípade, že sa na spracúvaní vašich osobných údajov bude podieľať tretia strana.


KONTAKTUJTE NÁS

V prípade, že sa chcete informovať o tom, ako spoločnosť TOMRA spracúva vaše osobné údaje alebo ako bola spracovaná vaša žiadosť o ochranu osobných údajov, obráťte sa na úradníka pre ochranu údajov spoločnosti TOMRA prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected] alebo telefonicky na čísle +49 151 22659374.

Máte tiež právo podať sťažnosť úradníkovi pre ochranu údajov spoločnosti TOMRA alebo priamo príslušnému dozornému orgánu.