Recyklovať PET fľaše a plechovky môžu už aj obyvatelia Krupiny v supermarkete COOP Jednota 

COOP Jednota Krupina už umožňuje zákazníkom vrátiť PET fľaše a plechovky. Prvý automat na zber jednorazových obalov je umiestnený v najväčšom supermarkete v meste Krupina. Pilotný projekt zberného automatu spúšťa družstvo pred zavedením povinného zálohovania PET fliaš a plechoviek, ktoré bude v platnosti od 1.januára 2022. 

Napriek tomu, že plast je ako materiál dôležitý  vynález, ktorý je všestranný, odolný a lacný, je však vyrobený tak, aby bol trvácny a nedal sa rozložiť. Rozpadá sa na malé kúsky a to spôsobuje problém, že vydrží oveľa dlhšie ako ktorýkoľvek iný odpad. Plast nie je možné biologicky odbúrať, a tak väčšinou končí v prírode.

Znečistenie prírody plastami predstavuje obrovskú hrozbu pre životné prostredie a budúce generácie. COOP Jednota Krupina si uvedomuje závažnosť situácie a recykláciu PET fliaš a plechoviek umožnila zákazníkom skôr, ako vstúpi do platnosti povinný zálohovací systém jednorazových obalov. Systém bude fungovať od 1. januára 2022 a zákazník pri kúpe nápoja zaplatí 15 centov za obal a túto sumu následne dostane späť po jeho vrátení do zberného automatu. 

Pilotné spustenie zberného automatu v Krupine

Regionálne spotrebné družstvo COOP Jednota Krupina umiestnilo prvý automat na výkup  jednorazových obalov v supermarkete COOP Jednota na ulici ČSA 19 v Krupine. V rámci skúšobnej prevádzky zberného automatu prispeje COOP Jednota Krupina sumou 5 centov za každú vrátenú PET fľašu alebo plechovku na zakúpenie telovýchovného náčinia pre Materskú školu v Krupine prostredníctvom projektu „Rozhýbme škôlku“. „Znečistenie prírody predstavuje hrozbu pre život na našej planéte.

Podľa prieskumu Ministerstva životného prostredia skončí 40% objemu predaných PET fliaš v komunálnom odpade a ,žiaľ, aj v prírode, kde doba rozkladu môže trvať až neuveriteľných 450 rokov. Aktuálna situácia je už alarmujúca a my sme zodpovední za to, v akom prostredí budú vyrastať naše deti a ich deti. Máme šancu nielen ovplyvniť súčasnosť, ale aj vytvárať budúcnosť bez plastov v prírode. Napriek tomu, že peniaze za vrátené obaly zákazníci ešte nedostanú, veríme, že ich namotivujeme prostredníctvom symbolického príspevku 5 centov za každý vrátený obal.

Peniaze budú slúžiť na zakúpenie telovýchovného náradia, ktoré využije viac ako 250 detičiek v Materskej škole v Krupine. To je generácia, pre ktorú chceme vytvárať trvalo udržateľnú budúcnosť,“ hovorí Jozef Vahančík, predseda predstavenstva COOP Jednota Krupina.

 

 

V supermarkete, kde bude prebiehať pilotný projekt bude umiestnený recyklomat od spoločnosti TOMRA, globálneho lídra v oblasti zálohovania. „My v TOMRA tvrdíme, že recyklácia sa vám vráti.

Očakávame, že v našich recyklomatoch sa nám po spustení zálohovania podarí zachytiť milióny plastových fliaš, a tak sa nám podarí odbremeniť životné prostredie od zbytočných plastov. Tešíme sa, že napriek tomu, že systém ešte nie je oficiálne spustený, môžeme byť súčasťou projektu už dnes a podporiť tak miestnu komunitu,“ uvádza Martin Kahan, Service and Operation Manager spoločnosti TOMRA Collection Slovakia.

Reálna príprava na spustenia systému zálohovania

Obyvatelia Krupiny budú mať jedinečnú možnosť vrátiť jednorazové obaly ešte pred oficiálnym spustením povinného zálohovania PET fliaš a plechoviek. „Z pozície primátora mesta Krupina vítam túto iniciatívu COOP Jednota Krupina, SD a veľmi ma teší, že sa touto aktivitou napomôže nie len životnému prostrediu, ale budú mať z toho prospech aj deti v našej Materskej škole v Krupine.

Týmto by som sa chcel COOP Jednote v mene všetkých Krupinských detí poďakovať. Som rád, že COOP Jednota Krupina umožnila svojim zákazníkom  vyskúšať si recykláciu PET fliaš a plechoviek skôr ako príde do platnosti povinný zálohovací systém jednorazových obalov a verím, že automat bude fungovať a budú doňho ľudia jednorazové obaly nosiť,“ doplnil Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina.

„Odpad je v dnešnej dobe veľkým problémom – je všade okolo nás a produkujeme ho čoraz viac. Neexistuje ale žiaden dobrý dôvod, prečo by sme odpad triediť nemali,  naopak je milión vážnych dôvodov , prečo by sme triediť mali. Materská škola, Malinovského 874, Krupina je veľmi vďačná, že sa môže podieľať na tomto projekte a verí, že rodičia našich škôlkarov sa zapoja a tak spoločnými silami pomôžu nášmu životnému prostrediu,“ doplnila Dana Cibuľová, riaditeľka Materskej školy v Krupine. 

Pilotný projekt je aj  reálnou prípravou na výkup jednorazových obalov. COOP Jednota Krupina sa touto cestou bude snažiť o efektívne nastavenie systému, aby po spustení povinného zálohovania PET fliaš a plechoviek zabezpečila bezproblémový chod všetkých automatov. Od roka 2022 každý zákazník, ktorý vráti nápojový obal dostane späť 15 centov, ktoré za obal zaplatil. Je to overený spôsob ako zákazníkov motivovať k ekologickému správaniu a recyklácii. COOP Jednota Krupina uvedie do prevádzky do roka 2022 49 zberných automatov od spoločnosti TOMRA v 28 mestách a obciach najmä na strednom Slovensku. Predpokladaná výška investície predstavuje cca 1 milión eur. 

Profil spoločnosti

COOP Jednota Krupina, SD je najväčšie regionálne spotrebné družstvo, ktoré prevádzkuje 162 predajní v 11 okresoch a 4 krajoch Slovenska. Predajne sú situované najmä na strednom Slovensku od malých obcí s pár stovkami obyvateľov až po krajské mesto Banská Bystrica.