Takto to ďalej nepôjde. Prečo aj Slovensko musí ísť cestou cirkulárnej ekonomiky? 

Ľudstvo musí nájsť spôsob, ako menej plytvať a zároveň viac recyklovať. Pre tento účel slúži model nazývaný cirkulárna ekonomika. O čo vlastne ide a čo má spoločné s pripravovaným zálohovaním jednorazových obalov? 

Definícia problému znie jednoducho: Vytvárame príliš veľa odpadu. Súčasný stav objemu odpadov a následného nakladania s nimi je neudržateľný. Prieskum OSN naznačuje, že do roku 2050 bude objem produkovaných odpadov v porovnaní s rastom populácie viac ako dvojnásobný. 

Zálohovanie posunie Slovensko k novému systému

Momentálne sa aj na Slovensku riadime podľa tradičného lineárneho modelu produkcie. V ňom platí, že spoločnosť využíva pri výrobe produktov prírodné zdroje a odpad, ktorý pri procese a spotrebe vzniká, jednoducho vyhadzujeme. Tento postup však vedie k plytvaniu, je nešetrný k prírode, neefektívny a dlhodobo neudržateľný. 

Cieľom cirkulárnej ekonomiky, alebo inak povedané obehového hospodárstva, je pozerať sa na výrobky z iného pohľadu. Keď produkt dosiahne koniec svojho životného cyklu, nevyhodí sa, ale obaly sa opätovne použijú, alebo recyklujú. Takýmto spôsobom môžeme zachovať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie, či dokonca im vytvárať hodnoty nové. 

Jedným z faktorov, ktorý posunie Slovensko bližšie k vstupu do nového systému fungovania hospodárstva, je spustenie zálohovania jednorazových obalov. Krajina sa zaviazala, že celý proces sa spustí 1.1.2022.


Prečo sú dôležité recyklomaty?  

Kľúčovými subjektami pri zálohovaní budú obchodníci, ktorí musia v najbližších mesiacoch podniknúť konkrétne kroky. Malí aj veľkí podnikatelia sa môžu oprieť o dlhoročné know-how spoločnosti TOMRA, globálneho lídra v oblasti zálohovania a recyklácie. 

TOMRA upozorňuje, že zálohovanie nie je príležitosťou len pre životné prostredie, ale aj pre samotných obchodníkov. „Tí menší, ktorých prevádzky majú do 300 metrov štvorcových, budú mať na výber. Buď budú obaly zálohovať ručne pri pokladniach, alebo investujú do recyklačných automatov. A práve tieto recyklomaty sú z hľadiska úspechu kľúčové,“ vraví Martin Kahan, Service and Operation Manager spoločnosti TOMRA Collection Slovakia.

Keď si obchodník zvolí cestu zálohovania pomocou recyklačných automatov, získa niekoľko výhod

  • Vďaka zhromažďovaniu obalov na jednom mieste sa šetrí predajný priestor obchodu
  • Úlohy sú automatizované, čím sa šetrí pracovná sila
  • Automaty poskytujú rýchly a pohodlný servis pre zákazníkov
  • Vrátanie zálohy bude vďaka automatu bezchybné
 
Investície, ktoré do systému vložia na začiatku procesu, sa im vrátia v rôznych podobách. Prieskumy ukazujú, že až 86 % slovenskej verejnosti zálohovanie podporuje. „Podľa skúseností zo zahraničia vieme, že vratné automaty sú pre zákazníkov lákadlom. Ľudia sa budú vracať do obchodov, v ktorých môžu pohodlne zálohovať obaly,“ dopĺňa Martin Kahan.

TOMRA má za sebou 45 rokov skúseností a približne 80 000 inštalácii zálohových systémov pre zber obalovna zber obalov, ktoré každoročne zachytávajú viac ako 40 miliárd použitých nápojových obalov po celom svete.