Čo sa deje s použitými nápojovými obalmi, ktoré odovzdáte do zálohomatu?

Každý rok sa predá približne 500 miliárd plastových nápojových obalov. Je preto dôležité tieto obaly a cenné materiály, z ktorých sú vyrobené, po použití vrátiť na recykláciu. Inak hrozí, že skončia na skládkach, v spaľovniach alebo v prírode. Jedným z osvedčených spôsobov zberu použitých nápojových obalov na recykláciu sú zálohové systémy. Tie pomáhajú udržiavať obaly v uzavretom cykle, vďaka čomu môžu byť použité znova, znova a znova. Dôležitú úlohu pri zbere použitých nápojových obalov zohrávajú zálohomaty, ktoré spotrebiteľom ponúkajú pohodlný spôsob vracania obalov a vyplácania záloh. Viete však, čo sa deje s fľašami a plechovkami, keď ich vrátite?

Krok 1: Kúpa nápoja

Tu sa všetko začína. Ste smädný, a tak si kúpite pitie. Ak vo vašej krajine funguje zálohový systém, pri kúpe nápoja zaplatíte aj malú zálohu za nápojový obal. Tá vás má motivovať, aby ste fľašu alebo plechovku odovzdali na recykláciu výmenou za vyplatenie vašej zálohu.

Krok 2: Vrátenie použitého nápojového obalu

 

Vybavené. Smäd uhasený. Nápoj ste dopili a obal z neho môžete vrátiť do zálohomatu. Po vložení nápojového obalu zálohomat pomocou 360-stupňovej technológie naskenuje a rozpozná jeho materiál, tvar, čiarový kód a identifikuje typ obalu. Obal ste teda vrátili (super!) a dostali ste zálohu naspäť – medzi obaly zálohované na Slovensku patria plastové fľaše a plechovky, pričom výška zálohu je jednotná – 15 eurocentov. A čo sa deje potom?

Pri skenovaní vášho obalu získal zálohomat množstvo informácií. Na základe nich triedi obaly do skupín. Plastové a hliníkové (prípadne sklenené) obaly sa v zálohomate zbierajú do samostatných zásobníkov a opakovane plniteľné (sklo) a neplniteľné obaly (plastové fľaše a plechovky) sú skladované oddelene, pričom neplniteľné obaly sú v záujme úspory miesta stlačené. Separácia obalov na zberných miestach pomáha zaručiť vysokú kvalitu materiálu, čo príde vhod neskôr, ako si čoskoro ukážeme.

 

Krok 3: Preprava opakovane plniteľných a neplniteľných obalov

V prípade neplniteľných obalov sú stlačené fľaše a plechovky zo zálohomatu odobrané podľa typu materiálu. Tieto stlačené obaly sú následne prevezené do závodu na spracovanie a recykláciu. Prepravu zvyčajne zabezpečujú miestne samosprávy, súkromné spoločnosti venujúce sa preprave odpadu alebo, v súlade s prípadnou legislatívou o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, aj samotní výrobcovia nápojov. Na Slovensku tento proces zabezpečuje Správca zálohového systému.

Krok 4: Spracovanie obalov v závodoch

Aby mohli byť materiály z neplniteľných obalov znova použité na výrobu nových obalov, musia spĺňať prísne regulačné kvalitatívne a hygienické normy. Našťastie, používanie zálohomatov zabraňuje kontaminácii fliaš a plechoviek pri zmiešaní s bežným domovým odpadom a zjednodušuje aj triedenie rôznych druhov materiálov, čo značne uľahčuje dosahovanie kvalitatívnych štandardov. Platí, že čím čistejšie sú materiály vo výrobnom cykle, tým častejšie môžu byť použité na výrobu nových obalov.
Použité nápojové obaly sú umyté, aby sa odstránili všetky zvyšky alebo nečistoty z predchádzajúceho nápoja, a potom sú rozdrvené na malé kúsky alebo vločky. Plastové vločky sú zahriate a roztavené na regranulát – vločky. Regranulát je následne použitý výrobu nových obalov. Hliníkové vločky sú zase roztavené a vylisované na pláty, ktoré sa dajú použiť na výrobu nových plechoviek.


Krok 5: Výroba nového obalu 

Z týchto vysokokvalitných recyklovaných materiálov teraz môžu byť vyrobené nové nápojové obaly. Opätovné použitie rovnakého materiálu pri výrobe nových obalov znižuje potrebu primárneho materiálu, čo šetrí energiu a zabraňuje vzniku veľkého množstva emisií uhlíka. Práve takýmto spôsobom môže byť plast zo 100 fliaš použitý na výrobu viac ako 200 fliaš v priebehu viacerých cyklov recyklácie, ktorú spoločnosť TOMRA nazýva Clean Loop Recycling.

Krok 6: Plnenie obalov výrobcami

Nové obaly a vyčistené znovaplniteľné obaly môže potom výrobca naplniť nápojmi. Toto je posledná fáza pred opätovným vstupom nápoja na trh a jeho distribúciou do obchodov. 
A ideme znova a znova! 

Tu sa cyklus začína odznova a proces recyklácie obalu sa opakuje, keď si spotrebiteľ kúpi nápoj. Clean Loop Recycling zabezpečuje, že fľaše sa stávajú fľašami a plechovky plechovkami znova, znova a znova. Týmto spôsobom sú zdroje využívané mimoriadne efektívne a zachováva sa funkčnosť cenných materiálov pre spoločnosť. Ste aj vy súčasťou tohto procesu? 
Chcete sa dozvedieť viac o pozitívnom vplyve, ktorý môžu mať zálohové systémy na to, ako spoločnosť nakladá s materiálmi? Prečítajte si štúdiu spoločnosti TOMRA „Rewarding Recycling: Learnings from the World's Highest-Performing Deposit Return Systems“, v ktorej nájdete najlepšie postupy pri navrhovaní zálohových systémov na recykláciu nápojových obalov.