Desať otázok a odpovedí o zálohovaní: Odpovedáme na všetko, čo vás zaujíma!

Na sociálnych sieťach sa objavujú otázky k fungovaniu zálohového systému na PET fľaše a plechovky a my vám ponúkame odpovede na tie, ktoré sa objavujú najčastejšie.

1. Prečo nie je možné vrátiť do zálohomatu pokrčené fľaše a plechovky?

Čip v zálohomate obsahuje databázu nápojových obalov registrovaných v zálohovom systéme aj s ich parametrami vrátane tvaru a váhy. Ak nezistí zhodu s niektorým zo vzorov, fľašu či plechovku neakceptuje. Príčinou môže byť aj zmena tvaru pokrčením plechovky či stlačením fľaše, čomu sa treba vyhnúť.

2. Prečo nie je možné zálohovať staršie plastové fľaše a plechovky?

Minulosť je za nami a nezálohovateľné fľaše na nápoje – teda tie bez označenia „Z“ – s ňou (s výnimkou obalov na mliečne nápoje, obaly od oleja, sirupov a alkoholických nápojov nad 15 %). Ich posledné zásoby mali obchodníci na Slovensku vypredať do 30. júna. Zálohomat starú fľašu či plechovku neuzná a nepreberie (takýto obal nie je zaregistrovaný v systéme Správcu zálohového systému). Spotrebiteľom potom odporúčame, aby fľaše a plechovky nezaradené do zálohovacieho systému (týka sa to rovnako aj obalov kúpených v zahraničí), likvidovali ekologicky. Patria do separovaného odpadu – žltej nádoby na triedený zber.

3. Prečo nie je zálohomat v každých potravinách?

Zákon o zálohovaní neprikazuje umiestňovať do predajní zálohomaty. Zaväzuje však prevádzkovateľov obchodov s potravinami väčšími ako 300 metrov štvorcových, aby zálohovanie zabezpečili, čo môžu riešiť automatickým aj manuálnym spôsobom. Po zvážení prínosov automatizácie si však veľká väčšina takýchto predajní zaobstarala zálohomat.

4. Na čo poslúžia vyzbierané fľaše a plechovky, ktoré ľudia v rámci zálohovania odovzdajú?

Plastové fľaše a plechovky odovzdané do zálohomatu sa na mieste stlačia a stanú druhotnou surovinou na výrobu ďalších fliaš a plechoviek.  Vyzbierané obaly sa spracujú v Triediacom centre Správcu, kde sa triedia podľa druhov materiálov a farieb a zlisujú do veľkých kociek.  Správca následne recyklátorom predá materiál na recykláciu. 

5. Je potrebné pred vrátením fľaše a plechovky umyť?

Plastové fľaše a plechovky zaradené do zálohového systému netreba pred odovzdaním umývať, ak v nich nebol iný ako pôvodný obsah.

6. Aké typy fliaš môžeme zálohovať?

Do zálohového systému na Slovensku sú zaradené všetky typy jednorazových plastových  fliaš a plechoviek s objemom od 0,1 do 3 litrov vrátane, v ktorých sa predávajú nealkoholické nápoje s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov, oleja, octu a alkoholu nad 15 %. Obchodníci zapojení do zálohového systému sú povinní od zákazníka takéto nápojové obaly (označené známym symbolom „Z“ medzi dvomi šípkami) odobrať a vyplatiť mu záloh 15 centov za každý kus.

7. Ako si môžem uplatniť záloh? Nákupom alebo preplatením? Kde mi lístok preplatia?

Záloh vo výške 15 centov krát počet vrátených plastových  fliaš a plechoviek majú predajne nad 300 m2 zákazníkovi umožniť uplatniť obidvomi spôsobmi – jeho zohľadnením a odpočítaním pri platení za nákup alebo vyplatením v hotovosti. Predajne menšie ako 300 m2 nie sú povinné záloh preplatiť v hotovosti.

8. Čo z toho budem mať, keď zálohujem? Čo mi to prinesie okrem zálohu, ktorý dostanem naspäť?

„Zavedenie zálohového systému na Slovensku motivovala snaha o zlepšenie stavu životného prostredia, ktoré je zaťažované odhodenými plastovými  fľašami a plechovkami od nápojov. Zálohovanie nám prináša možnosť vyzbierať minimálne 90% všetkých obalov, efektívnejšie ich recyklovať a z výsledného materiálu opäť vyrábať nové fľaše a plechovky. Znova a znova. Tým šetríme primárne zdroje, použitú energiu a znižujeme celkovú uhlíkovú stopu nápojových obalov,“ vysvetľuje Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému. 

K tomu teraz môže prispieť každý viac ako predtým a mať pritom dobrý pocit zapojenia do riešenia jedného z najzávažnejších problémov súčasného sveta. Reakcie od verejnosti prichádzajúce Správcovi zálohového systému aj spoločnosti TOMRA dokazujú vysokú hodnotu pocitu spoločenskej zodpovednosti zo strany občanov aj obchodníkov.

 

9. Keď prídem do obchodu a zálohomat nefunguje, čo mám robiť?


V prípade, že zálohomat odmieta odobrať plastové fľaše alebo plechovky aj napriek tomu, že spĺňajú všetky požiadavky (majú označenie „Z“ a čitateľný čiarový kód, sú prázdne a nestlačené), treba na to upozorniť personál predajne a ten by mal situáciu začať okamžite riešiť. Ak sa ukáže, že zálohomat má poruchu, ktorú pracovníci predajne nevedia rýchlo odstrániť (a musia sa napríklad obrátiť na servis dodávateľa), ponúknu vám náhradné riešenie, napríklad dostupné odberné miesta v okolí alebo návrat na odberné miesto po odstránení technického problému.

10. Prečo je zálohomat tak rýchlo plný? Prečo sa stáva, že zrazu nefunguje?


Súčasná letná sezóna je prvá, počas ktorej na Slovensku funguje nový zálohový systém, a mnohí obchodníci dolaďujú spôsob práce so zálohomatom. Stáva sa, že pôvodne (pred sezónou) určené intervaly na kontrolu zálohomatu nepostačujú aktuálnym potrebám, zásobník sa preto plní rýchlejšie, ako sa predpokladalo, a technické pauzy sú dlhšie.

Personál každej predajne, v ktorej je zálohomat, musí vedieť zariadenie správne obsluhovať a dodržiavať všetky servisné pokyny. Treba ho najmä správnym spôsobom vyprázdňovať a čistiť. Na druhej strane, aj zákazníci majú používať zálohomat správnym spôsobom, vkladať doň iba obaly spĺňajúce podmienky na ich prevzatie (čisté, nepokrčené, prázdne), aby sa predišlo zdržiavaniu pri preberaní, či prípadne až poruche.

„Zálohomaty spoločnosti TOMRA sú v plnom pracovnom režime počas 91 % celkového času výkupu nápojových obalov v predajniach na Slovensku. Každý deň pracujeme na ďalšom zvyšovaní podielu času prevádzky, a to v plnej súčinnosti s obchodníkmi – pomocou školení pre zamestnancov, poradenstva či pomocou zlepšovania parametrov servisu,“ vysvetľuje Roman Postl, Managing Director spoločnosti TOMRA Collection Slovensko.