KIWI XL Ligosenteret takmer strojnásobila návratnosť obalov vďaka TOMRA R1 s riešeniami Air Solution a Notify+Assist

Drammen, NÓRSKO: Spoločnosť KIWI XL Ligosenteret, ktorá chce zákazníkom ponúkať optimálny zážitok zo zálohovania, investovala pred viac ako dvoma rokmi do reverzného zálohomatu TOMRA R1. Od inštalácie zaznamenal hypermarket prudký – až trojnásobný – nárast počtu vrátených obalov.

Nórska sieť supermarketov KIWI, ktorá sa zaviazala k trvalej udržateľnosti, v posledných rokoch zavádza rôzne iniciatívy na zlepšenie energetickej účinnosti a usilovne pracuje na tom, aby dosiahla klimatickú neutralitu. Reťazec investoval do obnoviteľných zdrojov energie a od roku 2015 sa mu podarilo znížiť množstvo potravinového odpadu o pôsobivých 50 %. Okrem toho sa spoločnosť KIWI snaží minimalizovať používanie nadbytočných plastov a zavádzať princípy obehového hospodárstva s odpadom.

 K opatreniam, ktoré spoločnosť KIWI XL Ligosenteret prijala, a ktoré rozhodne stoja za zmienku, bola aj investícia do reverzného zálohomatu TOMRA R1. Ten nielen vylepšil proces zálohovania, ale aj posunul myšlienku trvalej udržateľnosti ešte ďalej. Inovatívne riešenie s viacerými podávačmi od spoločnosti TOMRA umožňuje zákazníkom pohodlne vkladať do automatu rovno celé vrecia fliaľ a plechoviek. Zákazníkom tak odpadá nutnosť vkladať ich do zálohomatu jednotlivo a zároveň sa tým predchádza vzniku odpadu. Zálohovanie je tak nielen čistejšie, ale aj päťnásobne efektívnejšie ako pri tradičných automatoch s jedným podávačom.

Až trojnásobne viac vrátených fliaš


Spoločnosť KIWI XL Ligosenteret zaznamenala od inštalácie systému TOMRA R1 výrazný nárast objemu vrátených obalov. Vedúci predajne Leif Mikael Anderssen na to reaguje: „Došlo k obrovskému nárastu počtu zálohovaných obalov – objem zálohovaných fliaš sa od inštalácie nového zálohomatu takmer strojnásobil.“ 

Spoločnosť KIWI XL Ligosenteret zaznamenala nielen väčší objem vrátených obalov, ale po inštalácii zariadenia TOMRA R1 získala aj množstvo nových zákazníkov. To len potvrdzuje predpoklad, že zákazníci dávajú prednosť zálohomatu s viacerými podávačmi. Z prieskumu, ktorý spoločnosť TOMRA uskutočnila v roku 2018, totiž vyplynulo, že respondenti v Nórsku, Fínsku a Švédsku jednoznačne uprednostňujú funkcie zálohomatu TOMRA R1 s viacerými podávačmi oproti alternatívam s jedným podávačom.
 

Zálohomat uľahčuje zákazníkom celý proces. Jednoducho vysypú celé vrece s fľašami, stiahnu poklop a zariadenie samo automaticky spočíta fľaše a vytlačí zálohový lístok.

Leif Mikael Anderssen manažér KIWI XL Ligosenteret

Zálohovanie rýchlo a jednoducho


Jednou z dôležitých výhod systému TOMRA R1 je jeho schopnosť zvládnuť nárast vracajúcich sa obalov bez akéhokoľvek zdržiavania. Zákazníci spoločnosti KIWI XL Ligosenteret spozorovali, že odkedy bol v predajni nainštalovaný systém TOMRA R1, pri zálohomate sa už netvoria rady, a teda celý proces sa výrazne zrýchlil.

TOMRA R1 si zákazníci spoločnosti KIWI XL Ligosenteret pochvaľujú. Zákazníci oceňujú jednoduchý systém, ktorý im umožňuje vložiť obaly do zálohomatu, zavrieť veko a byť svedkami automatického počítania a rýchlej tlače pokladničného dokladu na vrátenie zálohu. Jeden zo spokojných zákazníkov sa nadšene vyjadril: „Podľa mňa je toto zariadenie skrátka fantastické – veľmi rýchle a veľmi jednoduché."

 

Aplikácia Notify+Assist odosiela personálu predajne v reálnom čase upozornenia v momente, keď obsluha zálohomatu vyžaduje pozornosť (napríklad je potrebné vyprázdniť zásobníky). Tento efektívny komunikačný kanál minimalizuje prestoje, maximalizuje produktivitu a zefektívňuje celkové riadenie procesu reverzného zálohovania.

K úspore času tiež prispieva aj Air Solution. Tradične v predajniach s reverznými predajnými automatmi zamestnanci ručne vykladajú vrecia so zhromaždenými obalmi zo skladovacích skríň. Zakomponovanie Air Solution do systému TOMRA R1 však prinieslo revolúciu v celom procese, ktorý sa vďaka tomu stal plne automatizovaným.

Pomocou systému Air Solution sa fľaše a plechovky prepravujú potrubím priamo do veľkého zberného kontajnera umiestneného v zadnej alebo bočnej časti predajne. Tento automatizovaný postup eliminuje potrebu ručnej manipulácie, čím sa výrazne znižuje čas a úsilie potrebné na riadenie procesu zálohovania. 

Naši zamestnanci sa môžu venovať iným veciam namiesto toho, aby stále chodili k stroju. Teraz, keď máme vďaka novému zálohomatu toľko zákazníkov, je len praktické, sa o vlastnú obsluhu postará zálohomat sám.

Aksel Tuv  zamestnanec KIWI XL Ligosenteret