Zálohový systém na zber nápojových obalov určených na recykláciu

Dopyt po jednorazových plechovkách a fľašiach každoročne rastie. Väčšina týchto obalov sa použije len raz a potom sa vyhodí, pričom skončia v našich oceánoch, na uliciach a skládkach. Systémy zálohovania  (DRS) na fľaše a plechovky zohrávajú dôležitú úlohu pri predchádzaní týchto situácií tým, že ponúkajú finančný stimul - zálohu pre spotrebiteľov, čo motivuje k vráteniu použitých obalov.

Čo je systém zálohovania?

Systémy zálohovania jednorazových obalov fungujú tak, že sa k cene nápoja – napríklad v plastových, sklenených fľašiach a hliníkových plechovkách –pripočíta malá záloha, ktorá sa spotrebiteľovi vráti vo forme zálohy, keď vráti prázdnu fľašu alebo plechovku späť do obchodu. Predstavte si to ako kúpu nápoja a zároveň požičanie si obalu. 

Systémy zálohovania sa zvyčajne zavádzajú prostredníctvom právnych predpisov prijatých štátnymi alebo národnými vládami.

Ako funguje systém zálohovania?

Systémy vrátenia záloh sa riadia jednoduchým štvorstupňovým procesom

  1. Spotrebitelia kupujú nápoje v PET fľašiach a/alebo plechovkách, za ktoré zaplatia zálohu
  2. Spotrebitelia vypijú kúpené nápoje
  3. Spotrebitelia vrátia prázdne obaly do zálohomatov
  4. Distribútor nápojov zariadi zhromažďovanie a efektívne recyklovanie obalov

Prečo je zálohovanie úspešné?

Existujú dva hlavné dôvody, prečo sú systémy zálohovania úspešné pri zvyšovaní miery recyklácie a znižovaní množstva odpadu. 

Verejnosť má finančnú motiváciu recyklovať: Systémy zálohovania finančne motivujú spotrebiteľov, aby vracali obaly na nápoje. Týmto spôsobom sa dáva na známosť, že obaly majú hodnotu, a nie že sa považujú za odpad. Ukázalo sa, že systémy zálohovania znižujú množstvo odpadu z nápojov o 30 až 84 % v závislosti od hodnoty zálohy. Výsledky finančnej motivácie sú jasné. Napríklad, zatiaľ čo miera recyklácie v USA už desaťročia stagnuje na úrovni okolo 34 %, v prípade vysoko účinných systémov zálohovania sa bežne vyzbiera 90 % alebo viac obalov určených na recykláciu.

Samotné triedenie vedie k vysokej kvalite recyklácie: Vďaka separovaniu fliaš a plechoviek určených na recykláciu prostredníctvom systému zálohovania sa nápojové obaly zbierajú bez kontaminácie inými druhmi odpadu v domácom recyklačnom koši (žlté kontajnery). Tým sa zabezpečí, že obaly sa môžu recyklovať na nové fľaše a plechovky, a nie použiť na menej kvalitné účely. Tým sa znižuje závislosť od surovín potrebných na výrobu nových nápojových obalov. Ide o proces známy ako recyklácia v uzavretom cykle, ktorý spoločnosť TOMRA nazýva udržiavanie materiálov v čistom cykle (keeping materials in the Clean Loop).

Ktoré krajiny prevádzkujú systém zálohovania?

Systém zálohovania funguje vo viac ako 40 regiónoch na celom svete. Patrí medzi  nich Nórsko, Nemecko, Litva, niekoľko austrálskych štátov, 10 štátov v USA, takmer celá Kanada a ďalšie. 

Vo svete sa množia výzvy, aby ich nasledovali aj ďalšie krajiny, pričom Program OSN pre životné prostredie v roku 2017 vyzval štáty, aby zaviedli zálohy za fľaše. Smernica o jednorazových plastoch, ktorú Európska únia prijala v roku 2019, stanovila členským štátom cieľ vyzbierať do roku 2029 až 90 % všetkých plastových fliaš, čo je podľa odborníkov bez systému zálohovania obalov ťažko dosiahnuteľné. 

Regióny ako Škótsko, Anglicko a Wales, Slovensko, Portugalsko a viaceré štáty v Austrálii sa chystajú zaviesť zálohové systémy v najbližších rokoch.