Zálohovanie 101: Príručka pre začiatočníkov

Zaujíma vás, čo je to zálohomat, ako funguje alebo čo sa stane s vašimi fľašami a plechovkami po tom, ako ich odovzdáte? Prečítajte si úvod do zálohovania.

Čo je zálohomat?

Zálohomat je automat, v ktorom môžu ľudia vrátiť prázdne nápojové obaly, ako sú fľaše a plechovky určené na recykláciu. Automat často vracia koncovému používateľovi zálohu alebo čiastku na vrátenie. To z neho robí "reverzný" automat: namiesto toho, aby používateľ vložil peniaze a dostal výrobok (ako v automate na cukrovinky), používateľ vloží výrobok a dostane  späť zálohu. 

Systémy zálohovania predstavujú automatizovaný spôsob zberu, triedenia a spracovania vratných použitých nápojových obalov. Prvý plne automatizovaný zálohomat vytvorila spoločnosť TOMRA v roku 1972. Zálohomaty sú rozšírené najmä v regiónoch so zálohovými zákonmi na obaly (kde za vrátenie určitých obalov dostanete späť peniaze) alebo s povinnou recykláciou.

Názov zálohomatov, v originálnom názve „reverzných predajných automatov“, sa niekedy skracuje na RVM. Sú známe aj ako automaty na výkup, automaty na vrátenie recyklátu alebo automaty na recykláciu plechoviek a fliaš. 

 

Ako funguje zálohomat?

Zálohovanie prázdneho tovaru je jednoduché:
1. Vložte prázdne nádoby do žľabu v prednej časti zálohomatu
2. Keď skončíte, ťuknite na tlačidlo v prednej časti zálohomatu
3. Vezmite si účtenku, ktorú automat vytlačí. (V regiónoch so zákonmi o zálohovaní obalov je na potvrdenke uvedená hodnota vašej zálohy, ktorú si zvyčajne môžete uplatniť v pokladni). 
 
Keď vložíte svoje obaly, zálohomat naskenuje čiarové kódy, materiály a/alebo tvary obalov, aby identifikoval typ obalu a poskytol správnu výšku zálohy. Automat potom roztriedi obaly na rôzne typy. Tie obaly, ktoré sa dajú opätovne naplniť, sa presunú do jedného skladovacieho priestoru v automate, zatiaľ čo obaly, ktoré sa nedajú opätovne naplniť, sa rozdrvia a uložia do iných zásobníkov.

 

Čo sa stane s fľašou alebo plechovkou pri recyklácii?

Opätovne naplniteľné nádoby sa prepravujú späť k výrobcovi fliaš alebo nápojov, ktorý ich vyčistí a znovu naplní. Nádoby, ktoré sa nedajú opätovne naplniť, sa odvezú do spracovateľského zariadenia, kde sa umyjú a rozdrvia, aby sa mohli použiť na výrobu nových nádob. Materiály musia spĺňať kvalitatívne a hygienické predpisy, aby sa mohli použiť ako nové nápojové obaly.

Prečo používať zálohomat?

Zálohomaty sú kľúčovou súčasťou systémov zálohovania obalov, v rámci ktorých sa 70 % až takmer 100 % všetkých nápojových obalov vracia na recykláciu. Žiadny iný systém zberu odpadu sa tomu ani len nepribližuje! Do reverzných automatov spoločnosti TOMRA sa ročne dostane viac ako 40 miliárd použitých obalov.

Zálohomaty sú prospešné pre životné prostredie, spotrebiteľov a miesta, ktoré zbierajú fľaše a plechovky na recykláciu.

- Rozdelenie nápojových obalov podľa typu materiálu (PET, sklo, hliník).
- Zabezpečenie čistých a kvalitných materiálov, ktoré sa môžu opakovane použiť na výrobu nových obalov. V spoločnosti TOMRA to nazývame recyklácia v čistom cykle. 
- Zníženie potreby surovín na výrobu ďalších obalov a potreby skládok.
- Udržiavanie odpadkov a odpadu mimo podzemných vôd, oceánov a ulíc.

Zálohomaty:
- Často sa nachádzajú v maloobchodných predajniach potravín, čo umožňuje pohodlné vrátenie nádob na recykláciu. 
- Sú rýchle a čisté, takže recyklácia je príjemnejšia. 
- Zapájajú recyklátorov do vytvárania lepšieho životného prostredia.
- Zjednodušujú a zjednodušujú zber recyklácie. 
- Znižujú čas a neporiadok zamestnancov pri ručnej manipulácii a počítaní kontajnerov.
- Umožňujú zamestnancom sústrediť sa na iné úlohy.
- Zabezpečujú, aby recyklačné stanice zaberali menej fyzického priestoru na mieste.
- Poskytujú väčšiu kapacitu skladovania pomocou zhutňovania a znížujú potrebu prepravy kontajnerov.
- Sú pre obsluhu jednoduché na manipuláciu, čistenie a údržbu.
 
Odneste prázdne fľaše a plechovky do najbližšieho reverzného zálohomatu. Prajeme zábavné zálohovanie!