O zálohovaní sa rozpráva čoraz viac. Ako to bude vyzerať v obchodoch?

Zálohovanie jednorazových obalov na Slovensku sa spúšťa už od januára budúceho roka. Obchodníci preto práve v týchto dňoch rozhodujú o tom, ako vlastne bude proces vyzerať.

Veľký krok, ktorý sa konečne stáva realitou. Aj tak sa dá opísať proces tvorby systému zálohovania PET fliaš a plechoviek. Zákon, ktorý definoval podstatné body, určuje začiatok zálohovania na 1.1.2022. Intenzívne prípravy na zrealizovanie myšlienky, ktorá zmierni zaťaženie životného prostredia, tak naďalej prebiehajú. 
O zálohovaní sa vedie čoraz širšia debata aj medzi verejnosťou, ktorú veľká novinka zaujíma. Podľa prieskumu Slovenskej agentúry životného prostredia až 86 % ľudí podporuje zálohový systém ako správne riešenie problému s veľkým množstvom odpadu.

Dve podoby zálohovania

Obchodníci, ktorí budú pre správne fungovanie zálohovania kľúčoví, rozhodujú momentálne o tom, akú podobu bude mať vracanie jednorazových obalov priamo v obchodoch. Prevádzky, ktoré majú do 300 m2, majú podľa zákona povinnosť zapojiť sa do procesu zbierania jednorazových obalov.

 

Majitelia obchodov majú na výber z dvoch možností:

Ručný zber obalov
- Zákazníci vrátia použité obaly pri pokladniach

- Zber obalov je v kompetencii zamestnancov 

- Vrátenie zálohy zákazníkovi vykonávajú zamestnanci 

- Obchod obaly znehodnocuje a uskladňuje vo vyhradených priestoroch

Zber pomocou recyklomatov

- Automat prijíma a rozpoznáva obaly

- Triedi, znehodnocuje a skladuje obaly

- Komunikuje so zákazníkmi a vypláca zálohy

- Obchodu prináša užitočné dáta

„Z porovnania oboch možností je zrejmé, prečo sú recyklomaty ideálnym riešením. Obchodníkom šetria čas, priestor, a tiež hodiny práce zamestnancov. Zároveň recyklomat vyplatí zálohu bez možnosti pochybenia,“ vysvetľuje Juraj Otta, Commercial Director spoločnosti TOMRA Collection Slovakia.


Obchodníci by mali ísť príkladom

Podľa prieskumov TOMRA sa aj zákazníci pri zálohovaní rozhodujú na základe určitých kritérií. A práve recyklomaty budú pre nich lákadlom. „Máme recyklačné automaty po celom svete a na základe pozorovaní vieme, že zákazníci sa vracajú do tých obchodov, kde majú najlepšiu skúsenosť sú zálohovaním. Obchodníkom sa teda investícia do recyklomatov vráti aj v tejto podobe,“ tvrdí Juraj Otta
Spotrebitelia sa však zameriavajú aj na environmentálnu stránku. Napríklad vo Veľkej Británii podľa prieskumu TOMRA až 93 % opýtaných uviedlo, že práve obchodníci by mali ísť v recyklácii a zálohovaní príkladom. Aj preto experti v tejto oblasti tvrdia, že investícia do recyklomatov sa vyplatí aj majiteľom tých prevádzok, ktoré nemajú povinnosť zálohovať.
„Venujeme teraz množstvo času komunikácii s obchodníkmi. Vidíme, že si uvedomili veľký potenciál recyklomatov vo svojich prevádzkach a veríme, že si vyberú múdro. Sme presvedčení, že vďaka spoločnému úsiliu Slovensko od januára 2022 úspešne vstúpi do novej kapitoly hospodárstva a pridá sa k úspešným krajinám,“ uzatvára Juraj Otta.