Zálohovanie na Slovensku: Čo nás čaká v budúcnosti?

Spustením zálohového systému na plastové fľaše a plechovky od nápojov na začiatku tohto roka vstúpilo Slovensko do „zelenšej“ budúcnosti. Ako budú vyzerať ďalšie kroky posúvajúce tento systém dopredu? Podarí sa ho urobiť ešte účinnejším, užitočnejším a atraktívnejším?

Zavedením zálohového systému, ktorý zabezpečuje odstránenie plastových fliaš a plechoviek z našej prírody a ich návrat do recyklačnej slučky, Slovensko predbehlo všetkých svojich susedov. V dnešných časoch zlých správ je to úspech, na ktorý môžu byť hrdí všetci obyvatelia Slovenska. Aj preto, lebo sa na tom sami aktívne podieľajú.

Všetci pozorovatelia, odborníci a zainteresovaní hráči doma aj v zahraničí konštatovali, že nábeh nového zálohového systému bol na Slovensku veľmi úspešný. Pritom na jeho prípravu bolo menej času ako v iných krajinách s podobným systémom – iba 10 mesiacov. Zálohovanie je dnes prirodzenou súčasťou nášho života. Jednorazové nápojové obaly tak postupne miznú z kontajnerov na komunálny či separovaný odpad a aj z našich ulíc a vodných tokov. Môžeme si položiť otázku: Dá sa po dobrom rozbehu a udomácnení sa zálohového systému u nás robiť niečo ešte lepšie?

„Po takmer desiatich mesiacoch môžeme konštatovať, že Slováci sa k zálohovaniu plastových  fliaš a plechoviek postavili veľmi zodpovedne a aktívne sa do neho zapájajú. Počet vrátených nápojových obalov už prekročil 650 miliónov, čo  zodpovedá približne  120 kusom na každého obyvateľa Slovenska,“ približuje Lucia Morvai, riaditeľka Správcu zálohového systému.


Trendom bude väčší komfort zálohovania

Kvantita je jedna vec, inou je kvalita. Podľa spoločnosti TOMRA, výrobcu zálohomatov, stále existujú nové možnosti v zvyšovaní komfortu zálohovania – z hľadiska zákazníkov i obchodníkov. „Máme za sebou prvú fázu rozbehu slovenského zálohového systému. Obchodníci sa počas nej presvedčili, že zálohomaty v predajniach sú prínosom a pomáhajú obchodu,“ konštatuje Roman Postl, Managing Director TOMRA Collection Slovakia.

Pripomína aj výsledky prieskumu, podľa ktorého návštevníci uprednostňujú predajne s automatizovaným preberaním nápojových obalov.
TOMRA preto verí, že počet predajní s inštalovanými zálohomatmi bude ďalej rásť a budú ich mať aj čoraz menšie prevádzky. Tie väčšie budú pridávať ďalšie zálohomaty a ku slovu prídu aj výkonnejšie konfigurácie – napríklad „multifeed“ stroje, do ktorých možno fľaše sypať z veľkého vreca.

„Všetci vieme, koľko plastových fliaš a nápojových plechoviek sa vie za pár dní nahromadiť v domácnosti. V zahraničí sú preto už dosť bežné multifeedové zálohomaty, ktoré zákazníkom urýchľujú samoobslužnú manipuláciu a vkladanie obalov. Nepochybujem, že sa dobre uplatnia aj na našom trhu,“ komentuje Roman Postl.


Vyššie nároky na recyklačný priemysel

Ďalšou doménou s potenciálom na zlepšenie je tá, ktorú bežný zákazník nevidí.  Spracovanie plastového a kovového materiálu vyzbieraného Správcom zálohového systému z predajní, prebieha v triediacom centre Správcu v Kočovciach pri Novom Meste nad Váhom. Materiál sa tu triedi podľa druhov a farebných prúdov aby bola jeho následná recyklácia efektívnejšia a zabezpečilo sa uzavretie materiálového kruhu, čiže recyklácia „z fľaše do fľaše“ a „z plechovky do plechovky“.


V oblasti recyklovania plastových fliaš sme v istom zmysle stále „na začiatku histórie“ a v blízkom čase sa očakáva boom nových spracovateľských

 technológií a postupov. Niektoré avizuje aj TOMRA. Popri zálohomatoch sa totiž jej výrobný program zameriava aj na širšie technické riešenia recyklačných procesov. Tie sú zhmotnené v čoraz výkonnejších technologických zariadeniach.
Úsilie výrobcu smeruje do vývoja účinnejších metód čistenia a zvyšovania kvality plastového recyklátu, tak, aby čo najväčšia časť z neho bola opätovne využitá  na výrobu nových plastových fliaš. V súčasnosti totiž recyklačná slučka nie je uzavretá. 


Veľká časť materiálu z vrátených fliaš nemá dostatočnú kvalitu ako surovina na výrobu rovnocenných fliaš – čírych alebo farebných. V recyklačnom procese pôsobí tzv. downgrading spôsobený najmä zmiešavaním rôznych typov plastových fliaš. Jednoducho povedané, zo zmesi čírych a zafarbených nápojových obalov sa nedajú vyrobiť nové číre fľaše bez pridania „čerstvej“ suroviny, ktorá sa vyrába chemickým procesom z ropy. Tento deficit v kvalite môžu postupne znížiť vylepšené procesy triedenia a pokročilej mechanickej recyklácie (AMR).

Ministerstvo životného prostredia SR do budúcnosti nevylučuje  rozšírenie zálohového systému o ďalšie obalové materiály. Odvoláva sa pritom práve na úspešný rozbeh a dobré skúsenosti so zálohovaním plastových fliaš a plechoviek. V prípade vnesenia nových obalových produktov do súčasného systému vzniknú aj nové nároky na udržanie kvality recyklácie a spracovania. Technológie spoločnosti TOMRA sú už v súčasnosti pripravené vyhovieť týmto nárokom a produkovať pre výrobcov PET fliaš a ďalších obalov surovinu spĺňajúcu ich požiadavky na kvalitu.