Zálohový systém na Slovensku uzatvára prvý rok

Spotrebitelia na Slovensku preukázali vysokú mieru zodpovednosti, zapojené organizácie a firmy zasa veľké organizačné schopnosti. Zálohový systém spustený 1. januára 2022 dosiahol v prvom roku lepšie výsledky, ako tvorcovia predpokladali.

„Zálohovanie plastových  fliaš a plechoviek prišlo ako novinka nielen na Slovensko, ale aj do strednej Európy. Napriek kratšej príprave nového systému však naň boli Slováci dobre pripravení a motivovaní a vo veľkej väčšine sa k zálohovaniu postavili veľmi zodpovedne,“ pripomína Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému. „Aj preto sa nám spoločnými silami podarilo za prvý rok vyzbierať 70 % všetkých zálohovaných obalov, čím sme prekonali zákonný cieľ o 10%,“ konštatovala.


Zámerom zákonodarcu totiž bolo dosiahnuť v prvom roku fungovania systému aspoň 60 % podiel zberu nápojových obalov. Až v roku 2023 mala miera zberu dosiahnuť 80 %, a preto predstavitelia Správcu zálohového systému a tí, ktorí sú do systému zapojení, ako napríklad výrobcovia nápojov a obchodníci, veria , že aj toto plánované číslo sa podarí dosiahnuť. Hlavným cieľom je, aby sa od roku 2025 zbieralo cez zálohový systém na recykláciu až 90 % všetkých plastových fliaš a nápojových plechoviek.

Úspešný projekt zálohovania je zásluhou všetkých zapojených

Slováci svojím prístupom k zálohovaniu dokázali, že im záleží na ochrane a zachovaní životného prostredia pre budúce generácie. „Vďaka tomu sa k cieľu 90-percentnej návratnosti zálohovaných obalov do roku 2025 blížime čoraz rýchlejšie,“ dodáva Lucia Morvai.

 

Pripomeňme si, že kým možnosť zálohovať plastové fľaše a plechovky od nápojov majú Slováci od januára tohto roka, do konca júna 2022 platilo prechodné obdobie, kedy bolo možné dopredať zásoby nápojov v nezálohovaných obaloch. Na každý zálohovaný obal sa viaže záloh 15 centov, ktoré zákazník pri nákupe zaplatí, pričom táto suma sa uvádza oddelene od ceny nápoja, a neskôr, po vrátení fľaše či plechovky, dostane záloh naspäť.

To, že zálohový systém, ktorým Slováci predbehli svojich susedov, je veľký úspech, konštatujú domáci aj zahraniční odborníci. Jednorazové nápojové obaly miznú z kontajnerov aj z našich ulíc a vodných tokov. Do polovici decembra 2022 sa vyzbieralo už takmer 800 miliónov zálohovaných obalov, pričom na trh bola doteraz umiestnená jedna miliarda  zálohovaných plastových fliaš a plechoviek.

Úľava pre naše životné prostredie

Dôležité pre úspech zálohovania je, že sa k nemu spotrebitelia od začiatku stavajú pozitívne. „Rozbehnutie zálohového systému na Slovensku sa podarilo veľmi dobre aj vďaka podpore obchodníkov a spotrebiteľov,“ komentoval Roman Postl, Managing Director TOMRA Collection Slovakia.

 

Zber a recykláciu nápojových obalov považujú za životne dôležitú recyklačné spoločnosti, výrobcovia nápojov aj obchodníci. Práve preto aj po takmer roku podporujú zálohový systém. Slovenským obchodníkom záleží na životnom prostredí a snažia sa realizovať svoje obchodné aktivity tak, aby bola ich ekologická stopa čo najnižšia, čo zahŕňa aj celkové znižovania množstva plastových obalov. Rovnako obchodníkov teší zodpovedný prístup zákazníkov, ktorí za necelý rok prekonali všetky očakávania. Vďaka zákazníkom je tak Slovensko nielen čistejšie, ale slúži aj ako pozitívny príklad pre okolité krajiny.

Plastové fľaše a plechovky od nápojov vrátené do predajní a zálohomatov predstavujú pre recyklačné spoločnosti kvalitnejšiu surovinu ako bežný materiál zo separovaného zberu. Ide hlavne o úbytok olejových  plastových fliaš či fliaš od mlieka či drogérie, čo ma pozitívny vplyv na kontinuálnu a efektívnu výrobu plastového recyklátu. Dôležitou zmenou tiež je, že Správca zálohového systému je v súčasnosti najvýznamnejším slovenským dodávateľom do lokálnych recyklačných spoločností. 

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek je potom pre výrobcov nápojov cestou, ako zaručiť cirkularitu nápojových obalov. Keď sa vyzbierajú, zaradia ich na recykláciu a použitie na výrobu nových, takže z fliaš sa stanú opäť fľaše, z plechoviek sa stanú opäť plechovky. Znova a znova.