NOVÝ PRIESKUM: 87 % ľudí, ktorí recyklujú nápojové obaly, minie vratnú zálohu v obchode

Nový prieskum ukázal, že nakupujúci pri rozhodovaní o tom, kde odovzdajú prázdne nápojové obaly na recykláciu, zohľadňujú stav zálohomatov v obchode. Až 87 % respondentov použilo vrátenú zálohu na nákup potravín, pričom v niektorých konkrétnych krajinách bol tento podiel ešte vyšší.
Zistenia boli zverejnené v prieskume „Ako návyky pri zálohovaní ovplyvňujú nákupné správanie“, ktorú vypracovala spoločnosť TOMRA Collection, popredný poskytovateľ zálohomatov na zber nápojových obalov určených na recykláciu. Cieľom štúdie bolo pochopiť kritériá pri výbere miest na nakupovanie a recykláciu a trendy v recyklačnom správaní v jednotlivých krajinách. Prieskum bo predstavený na najväčšom svetovom veľtrhu maloobchodu EuroShop. V mnohých regiónoch slúžia obchody ako miesta odberu v rámci zálohových systémov na recykláciu nápojových obalov.

Náš prieskum v siedmich krajinách sa snažil pochopiť, čo spotrebitelia očakávajú od recyklácie v obchode a ako môžu maloobchodníci tieto poznatky využiť. Výsledky prieskumu ukazujú, že zákazníci, ktorí recyklujú, sú cenní zákazníci, ktorí prinášajú do predajní nielen návštevnosť, ale aj príjmy. Keď predajne investujú do svojich zálohomatov, je to tiež dôležitá príležitosť.

Aleksander Mortensen Head of Solution Management spoločnosti TOMRA Collection

Chcete sa dozvedieť viac?

STIAHNITE SI PRIESKUM TU

Kvalita zálohomatov je hlavným dôvodom na výber predajne

Pri výbere miesta, kde budú nakupujúci vracať svoje nápojové obaly, považovali dobre fungujúci zálohomat za tretie najdôležitejšie kritérium, hneď po tom, aby to bola predajňa, v ktorej bežne nakupujú, alebo blízko domova. Dobre fungujúci zálohomat bol dokonca dôležitejší ako jednoduché parkovanie.

Dôležitý bol aj bezproblémový priebeh recyklácie. 31 % respondentov uviedlo, že by išli vrátiť svoje fľaše a plechovky do iného obchodu, ak je pri zálohomate dlhý rad alebo prestoje, a v jednej krajine to bola takmer polovica všetkých respondentov.

Túžba po efektívnej recyklácii sa prejavila aj v záujme respondentov o zálohomaty s multifeedom, do ktorých môžu spotrebitelia vložiť prázdne nádoby naraz, namiesto toho, aby ich vkladali jednu po druhej. Multifeed zálohomaty (napr. TOMRA R1) by chcelo využívať 46 % respondentov, pričom tento podiel je ešte vyšší vo Švédsku, Nórsku a Nemecku, kde sú takéto zálohomaty dostupné pre spotrebiteľov. 

 

Spotrebitelia uprednostňujú životné prostredie

Spotrebitelia uviedli, že ich hlavnou motiváciou na recykláciu je získať späť zálohu zaplatenú za nápojové obaly (76 % respondentov), po ktorej nasleduje ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Environmentálne faktory boli dôležitejšie medzi mladými nakupujúcimi.

Pri dnešnom čoraz digitálnejšom životnom štýle a trendoch smerujúcich k bezpapierovému používaniu sa medzi respondentmi stretla so záujmom aj elektronická možnosť používania zálohu. Až 34 % respondentov uviedlo, že by si radi nechali vrátiť zálohu na svoju vernostnú kartu alebo do aplikácie obchodu, a 29 % respondentov uprednostnilo digitálnu poukážku na vrátenie peňazí pred papierovou. Prieskum tiež skúmal faktory spokojnosti spotrebiteľov v oblasti vracanie obalov v obchodoch a nápady na zlepšenie.

V prieskume sa rozdeľujú údaje pre každú zúčastnenú krajinu a porovnávajú segmenty, ako sú nakupujúci z radov mladých ľudí a nakupujúci s veľkým objemom obalov.

Je pozitívne, že spotrebitelia, ktorí vracajú svoje obaly, vnímajú dôležitosť životného prostredia a boja proti odpadu. Kvalita recyklačného zariadenia v predajni je pre európskych spotrebiteľov dôležitá. Ponuka bezproblémového zážitku môže pomôcť zvýšiť lojalitu spotrebiteľov k obchodu s potravinami. Maloobchodníci by mali považovať svoju ponuku zálohomatov za kľúčový rozlišovací prvok pri zvyšovaní návštevnosti a lojality svojich predajní, ako aj pri prispievaní k ochrane životného prostredia a znižovaniu množstva odpadu v miestnej komunite.

Aleksander Mortensen Head of Solution Management spoločnosti TOMRA Collection